توسط آبزیکو چهار شنبه, 21 اسفند,1398
بیماری كلومناریس (دهان پنبه ای) در ماهیان

این بیماری معمولا بصورت خودبخودی اتفاق نمی افتد اما در اثرجراحات ماهیان یا کمبود های فیزیکی آب و تغذیه ای و وجود استرس های محیطی حاصل می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 21 اسفند,1398
بیماری باکتریایی ماهی

ماهیان دردوره پرورش درگیر انواعی از بیماریها میشوند که عوامل باکتریایی یکی از موارد مهم در ایجاد بیماری ماهیان می باشد که با در نظر گرفتن مسائل مهم بهداشتی می توان از بروز این بیماریها جلوگیری کرد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 17 اسفند,1398
بیماری نکروز لوزالمعده (IPN ) قزل آلا

نکروز عفونی لوزالمعده IPN با عامل ویروسی یک نوع بیماری مسری است که موجب بروز بیماری در اکثر آزاد ماهیان پرورشی آبهای شیرین میگردد و گاهی تا صد در صد تلفات در ماهیان 1-4 ماهه را به دنبال دارد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
بیماری در ماهی قزل آلا

در برخی از بـیماری ها مثل عفونت های انگـلی دیپلوستومیازیس، بیماری عفونی میکروبی و ویروسی چشم و یا بیماری حباب‏گـازی، با عارضه های متعددی در ماهیان نشان داده می شوند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 06 اسفند,1398
بیماری کیسه شنا ماهی و درمان آن

کیسه هوا (Swim Bladder)یک اندام داخلی و کیسه ای شکل در بدن ماهی است که درون آن پر از نوعی گاز است و ماهی به وسیله آن بدون صرف انرژی اضافی تعادل خود را در عمق های مختلف آب حفظ میکند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 04 اسفند,1398
عوامل بیماری زا در ماهیان

عوامل بیماری زای ماهیان دارای نشانه های خاصی هستند که اغلب در ابتدای بیماری قابل تشخیص نبوده و به عبارت دیگر عوامل بیماری‌زا پس از پیشرفت، سبب ایجاد تغییراتی در رفتار ماهی می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 20 مهر,1398
بچه ماهی و شناخت بیماری و درمان آن

در این مرحله بیماری های ویروسی به فراوانی روی میدهند و همچنین بیماری‌های غیر عفونی و بیماری های باکتریایی خارجی هم اغلب بسیار مشکل زا هستند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 16 آذر,1398
بیماری ماهیان در اثر استرس

استرس عبارت است از همه واکنش‌هایی که ماهی در قبال تغییرات فیزیکی و شیمیایی محیط خود انجام می‌دهد که در صورت تکرار و افزایش شدت استرس، منجر به ایجاد عدم تعادل در ماهی خواهد شد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 16 آذر,1398
بیماری ماهیان و اثر استرس بر آن

بیماری ماهیان زمانی رخ میدهد که دروازه دفاعی آن توسط عامل استرس‌زا باز شده و توان دفاعی ماهی در برابر عوامل بیماری‌زا در هم شکسته شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 04 اسفند,1398
بیماری در پرورش ماهی و علائم آن

بیماری آبزیان دارای علایم متفاوتی بوده که از روی این نشانه ها نوع بیماری و روش درمان آن قابل تشخیص میباشد

ادامه مطلب...