مقالات ماهی خاویاری

توسط آبزیکو شنبه, 29 خرداد,1400
پرورش و تغذیه لارو خاویاری در ونیرو

در این بخش لاروهای یکروزه دارای کیسه زرده که در بخش انکوباسیون تفریخ شده اند، تا مرحله بچه¬ماهی نورس (100 میلی گرمی) پرورش می یابند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 20 خرداد,1400
تولید لارو (انکوباسیون) ماهی خاویاری

سالن انکوباسیون باید تاریک باشد، زیرا نور تاثیر منفی بر جنین می گذارد. در زمان تخم گشایی، لاروهای شناور همراه با جریان خروجی آب وارد تراف جمع کننده لارو می گردد و ...

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 16 خرداد,1400
ماهی خاویاری و استحصال مواد تناسلی به روش زنده

با توجه به درجه حرارت آب و شرایط ماهی، ممکن است مولدین نر 28 تا 36 ساعت پس از تزریق، اسپرم ریزی نموده، لذا در این فاصله هر چند ساعت باید مورد بررسی قرار گیرند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 12 خرداد,1400
ماهی خاویاری و تزریق هورمون در زمان رسیدگی جنسی

دامنه دمایی تزریق و تکثیر مولدین گونه های ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیر بومی کشور بین 12 تا 22 درجه سانتیگراد متفاوت می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 08 خرداد,1400
تغذیه مولدین خاویاری

تغذیه پیش مولدین ماهیان خاویاری پرورشی در دمای بین 14 تا 26 درجه سانتی گراد و از شروع مرحله III رسيدگی جنسی تا چند ماه قبل از تزريق هورمون با مکمل و غذا حاوی پروتئین حدود 48 درصد پروتئین می باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 30 اردیبهشت,1400
رفع چسبندگی تخم ماهی خاویاری

ارائه راهکارهایی با حداقل هزینه و حداکثر تاثیر بر به حداقل رساندن تخم های قارچ زده و مرده، کاهش مدت زمان رفع چسبندگی، عدم تاثیر منفی بر میزان تفریخ شدن تخمها و بازماندگی لارو ضروری می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400
سونوگرافی ماهی خاویاری در 22 و 23 اردیبهشت 1400

تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به روش سونوگرافی یکی از روشهای مرسومی است که برای جداسازی جنس نر و ماده تاسماهیان انجام میگیرد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 11 اردیبهشت,1400
استخر نگهداری و تزریق مولدین خاویاری

آب حوض مولدین باید واجد شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب و یکنواخت باشد. دما، شوری، pH، اکسیژن، آمونیاک، آلودگی، شدت جریان، کدورت و رسوبات شاخص های مهمی هستند که روزانه باید کنترل گردند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 07 اردیبهشت,1400
شرایط پرورش مولدین با هدف تکثیر مصنوعی

تغذیه و شرایط پرورش در مرحله III رسیدگی جنسی که زرده سازی در این مرحله انجام می شود نقش مهمی در کیفیت و کمیت مواد تناسلی مولدین دارد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 04 اردیبهشت,1400
پیش مولدین خاویاری مناسب جهت مولد سازی و تکثیر

پیش مولدین مناسب ماهیان خاویاری باید پس از بیومتری و لاپاراسکوپی، بر اساس شاخص های مختلف از قبیل وزن، شکل ظاهر، ویژگی های گنادی، اندازه تخمک و شاخص های خونی از بین ماهیان انتخاب گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 31 فروردین,1400
مراحله 4 رسیدگی جنسی در تاسماهیان

اندام های جنسی در مرحله چهارم رسیدگی به حداکثر حجم خود رسیده و کیسه های اسپرمی پر از شیره های سفید رنگ اسپرمی می گردد و در جنس ماده تخمک ها تیره شده و هسته از مرکز تخمک به سمت قطب حیوانی حرکت می کند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 28 فروردین,1400
مقدار آب استخر مولدین خاویاری

زمان تعویض آب استخرهای پرورش مولدین بزرگ جثه خاویاری نسبت به دوره های قبلی افزایش یافته و به حدود 8 ساعت می رسید و این مسئله به موارد مختلفی که در این مقاله آمده مرتبط می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 25 فروردین,140
آب مورد نیاز استخر ماهیان خاویاری پرواری

آب مورد نیاز استخر پرورش ماهیان خاویاری در دوران پرواری برای یک استخر گرد پرورش ماهی خاویاری( استخر پیش ساخته) قطر 8 و ارتفاع ابگیری 1.5 متر و سطح مفید 50 متر مربع و حجم آب این استخر 75 مترمکعب است.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو جمعه, 20 فروردین,1400
آب مورد نیاز استخر بچه ماهی و پیش پرواری خاویاری

حوض های ( استخر پیش ساخته) پرورش بچه ماهیان یا ماهیان پیش پرواری معمولا دارای ابعاد کوچکتر و حجم ابگیری کمتر نسبت به حوض یا استخر های ماهیان بزرگ پروار و مولد می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 11 فروردین,140
آب مورد نیاز استخر پرورش ماهیان خاویاری

نسبت آب برگشتی به آب تازه مزرعه از منابع مختلف میتواند به هر نسبتی باشد مشروط به اینکه پارامترهای کیفی آب برگشتی به کمک تجهییزات لازم به طور مستمر در کیفیت اشاره شده حفظ شود، در غیر اینصورت ...

ادامه مطلب...