مقالات ماهی خاویاری

توسط آبزیکو شنبه, 28 فروردین,1400
مقدار آب استخر مولدین خاویاری

زمان تعویض آب استخرهای پرورش مولدین بزرگ جثه خاویاری نسبت به دوره های قبلی افزایش یافته و به حدود 8 ساعت می رسید و این مسئله به موارد مختلفی که در این مقاله آمده مرتبط می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 25 فروردین,140
آب مورد نیاز استخر ماهیان خاویاری پرواری

آب مورد نیاز استخر پرورش ماهیان خاویاری در دوران پرواری برای یک استخر گرد پرورش ماهی خاویاری( استخر پیش ساخته) قطر 8 و ارتفاع ابگیری 1.5 متر و سطح مفید 50 متر مربع و حجم آب این استخر 75 مترمکعب است.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو جمعه, 20 فروردین,1400
آب مورد نیاز استخر بچه ماهی و پیش پرواری خاویاری

حوض های ( استخر پیش ساخته) پرورش بچه ماهیان یا ماهیان پیش پرواری معمولا دارای ابعاد کوچکتر و حجم ابگیری کمتر نسبت به حوض یا استخر های ماهیان بزرگ پروار و مولد می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 11 فروردین,140
آب مورد نیاز استخر پرورش ماهیان خاویاری

نسبت آب برگشتی به آب تازه مزرعه از منابع مختلف میتواند به هر نسبتی باشد مشروط به اینکه پارامترهای کیفی آب برگشتی به کمک تجهییزات لازم به طور مستمر در کیفیت اشاره شده حفظ شود، در غیر اینصورت ...

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 اسفند,1399
سوند زنی تاسماهی

در تکثیر مصنوعی ماهیان پرورشی قبل از اقدام به تکثیر باید وضعیت رسیدگی جنسی ماهیان ماده و کیفیت تخمک مورد برسی قرار گیرد تا زمان دقیق تکثیرتخمکهای با کیفیت و کمیت مناسب مشخص گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 13 اسفند,1399
کمبود ویتامین C و اثر آن بر نقایص تولید مثلی ماهیان

اسید آسکوربیک در ماهیان نر، بر غلظت و تحرک اسپرم تاثیر گذار است و کمبود این ویتامین سبب کاهش موارد ذکر شده در نتیجه سبب افت لقاح خواهد شد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 11 اسفند,1399
میکرو سزارین

میکرو سزارین روشی برای استحصال تخمک به روش زنده است در این روش ماهی ها بدون اینکه کشته شوند تخمکها استحصال می شود و میتوانیم از ماهی ها برای دوره های بعد هم استفاده کنیم

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 23 بهمن,1399
پرسش و پاسخ از وبینار ماهیان خاویاری 8 بهمن 1399

پرسش هایی که در روز وبینار کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری توسط متقاضیان مطرح شده است در این قسمت پاسخ داده می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 20 بهمن,1399
فیلم کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری(بخش چهارم)

این بخش اثر تغذیه در مولدسازی، شناسایی و انتخاب مولدین و مراحل مختلف تکثیر مصنوعی تا تولید بچه ماهی را مورد بررسی قرار میدهد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 18 بهمن,1399
فیلم کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری(بخش سوم)

تکثیر مصنوعی تاسماهیان در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد و مراحل رشد جنسی در ماهیان خاویاری، تاثیرات محیطی، دما و مراحل مولد سازی در این مرحله توضیح داده می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 14 بهمن,1399
فیلم کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری(بخش دوم)

کمیت،کیفیت و‌منابع تامین آب در آبزی پروری اهمیت زیادی در تولید و‌اقتصاد مزرعه دارد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 14 بهمن,1399
فیلم کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری (بخش اول)

بخش اول کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری که در خصوص ویژگی هایی از انواع گونه های ماهیان خاویاری پرورشی در ایران و روش پرورش این ماهیان در فضاهای مختلف می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 08 بهمن,1399
کارگاه آموزشی مجازی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

روز چهارشنبه 8 بهمن 1399کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری با سخنرانی آقای مهندس پوردهقانی در سالن کنفرانس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، به صورت وبینار برگزار گردید.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 04 بهمن,1399
پرسشهای قبل از وبینار آموزشی پرورش ماهی خاویاری

پرسش هایی که توسط متقاضیان در کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری در تاریخ 8 بهمن 1399 از آقای مهندس پوردهقانی شد، در این سایت پاسخ داده می شود

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 01 بهمن,1399
پرورش ماهی خاویاری و نقش ویتامین E در رسیدگی جنسی

کمبود ویتامین E در ماهیان منجر به کاهش رشـد، بيرون زدگـی چشـم ها، چسـبيدگی آبشـش ها، ديسـتروفی عضلانـی ، از دسـت رفتـن رنگدانه هـا می شود و همچنین روی عملكـرد توليدمثلـی ماهيان تأثير گذار خواهد بود.

ادامه مطلب...