توسط آبزیکو یکشنبه, 17 آذر,1398
پرورش ماهی قزل آلا در استخر پیش ساخته چگونه است؟

سایزهای مناسب استخر های پیش ساخته آبزیکو برای پرورش قزل آلا، استخر قطر 6، 8 و 10 متر با ظرفیت های به ترتیب 30000، 60000و 90000 لیتر می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 24 مهر,1398
تغذیه در ماهی قزل آلا

خوراک واحتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل:1-تغییر در اندازه2-تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 22 مهر,1398
ماهی قزل آلا و منابع آبی پرورش آن

منابع تأمين آب جهت پرورش ماهی قزل آلا شامل چاه، قنات يا رودخانه می باشد كه هر يك دارای ويژگيهـای خاصی میباشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 21 مهر,1398
ماهي قزل آلا وعوامل موثر بر رشد آن

رشد ماهی قزل آلا تحت تأثيرعوامل داخلی و عوامل محيطی قرار دارد.عوامل داخلی: ژنتيـك ماهيـان، اندازه ماهی و بلوغ جنسی عوامل محيطی:دما، اكسيژن ، شـرايط نـوری، تـراكم،کیفیت غذا، ویژگی آب

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 31 شهریور,1398
تغذیه در ماهی قزل آلا

خوراک واحتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل :1- تغییر در اندازه 2- تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 26 شهریور,1398
پرورش ماهی قزل آلا و جریان آب

سرعت جریان آب در مخازن و حوضچه ها باید متناسب با سایز و تعداد ماهی پرورشی باشد و مقدار و جریان مناسب آب، برای رساندن اکسیژن و حمل ضایعات، ضروری است.

ادامه مطلب...