توسط آبزیکو شنبه, 29 آذر,1399
خوراک اکسترود ماهی قزل آلا

خوراک اکسترود ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از جدیدترین اطلاعات تغذیه ای فرموله و با بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی اکستروژن در کارخانه فرادانه تولید می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 09 اردیبهشت,1399
خوراک ماهی قزل آلا

بهبود جیره غذایی فرموله برای افزایش رشد و ارتقاء سلامت ماهیان موثر میباشد و افزایش کارایی تغذیه در تولید آبزیان به ترکیبات سازنده مواد غذایی بستگی دارد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 09 اردیبهشت,1399
شرایط محیطی پرورش ماهی قزل آلا

اکثر تلفات درمزارع پرورش قزل آلا بدلیل نوسانات اکسیژن محلول در آب می باشد. مقدار اکسیژن محلول در آب به عوامل متعددی مانند ارتفاع، دما، شوری بستگی دارد، و بایستی بین 6 تا ۱۰ میلی گرم در لیتر باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 06 اردیبهشت,1399
تغذیه و رقم بندی ماهی قزل آلا

درپرورش آبزیان بیشترین هزینه مربوط به تامین هزینه جیره ماهیان می باشد و از طرفی درتغذیه آبزیان انتخاب مناسب ترین نوع غذا و مقدار جیره روزانه از اصول اساسی درزمینه غذادهی محسوب می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 03 اردیبهشت,13
اصول پرورشی ماهی قزل آلا

بهترین دمای رشد ماهیان سردابی حدود 16-۱۲ درجه سانتیگراد می باشد و درپرورش ماهی قزل آلا جهت سلامت ماهیان باید این رنج دمایی مورد توجه قرار گیرد. و اصولا دمای بالای ۲۴ درجه موجب تلفات این ماهی می‌شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
بیماری در ماهی قزل آلا

در برخی از بـیماری ها مثل عفونت های انگـلی دیپلوستومیازیس، بیماری عفونی میکروبی و ویروسی چشم و یا بیماری حباب‏گـازی، با عارضه های متعددی در ماهیان نشان داده می شوند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 28 بهمن,1398
شرایط پرورش ماهی قزل آلا در استخر پیش ساخته

مقدار آب مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا در استخر پیش ساخته 3-1/5 لیتر در ثانیه با دمای 18-13 درجه سانتیگراد و تجهیزات مورد استفاده در این استخرها، دمنده هوا و دیفیوزر می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 15 اسفند,1398
تغذیه ماهی قزل آلا

خوراک و احتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل:1 - تغییر در اندازه 2- تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 12 اسفند,1398
پرورش ماهی قزل آلا در استخر پیش ساخته چگونه است؟

سایزهای مناسب استخر های پیش ساخته آبزیکو برای پرورش قزل آلا، استخر قطر 6، 8 و 10 متر با ظرفیت های به ترتیب 30000، 60000و 90000 لیتر می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
تغذیه در ماهی قزل آلا

خوراک واحتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل:1-تغییر در اندازه2-تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
ماهی قزل آلا و منابع آبی پرورش آن

منابع تأمين آب جهت پرورش ماهی قزل آلا شامل چاه، قنات يا رودخانه می باشد كه هر يك دارای ويژگيهـای خاصی میباشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
تغذیه در ماهی قزل آلا

خوراک واحتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل :1- تغییر در اندازه 2- تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 24 بهمن,1398
پرورش ماهی قزل آلا و جریان آب

سرعت جریان آب در مخازن و حوضچه ها باید متناسب با سایز و تعداد ماهی پرورشی باشد و مقدار و جریان مناسب آب، برای رساندن اکسیژن و حمل ضایعات، ضروری است.

ادامه مطلب...