جزئیات فروش دستگاه ازن ساز و نحوه عملکرد آن

  • خانه
  • فروش دستگاه ازن ساز و نحوه عملکرد آن

فروش دستگاه ازن ساز و نحوه عملکرد آن

در انبار: موجود است

ازن به منظور غیرفعال سازی عوامل بیماریزا برای ماهی، اکسید کردن پسماند ارگانیک (شامل رنگ) و نیتریت، به آب های سیستم پرورش ماهی افزوده میشود.

تولید کننده :


ازن مزایایی دارد که در زیر به تعدادی از مزایای ازن و کاربرد آن در آبزی پروری میپردازیم :
• کاهش فعالیت میکروبی در آب به دلیل اکسید کنندگی بالای ازن
• افزایش نرخ بقای ماهی و دیگر آبزیان همچون میگو
• بهبود ته نشینی و جداسازی مواد جامد
• از بین بردن ترکیبات ارگانیک حل شده در آب
• کاهش رنگ
• دفع نیتروژن نیتریت ماده ای سمی برای بیشتر ماهی ها
• دفع جلبک و نمونه های دیگر موجودات ریز شناور در سطح آب
• دفع بو و مزه
• نیاز کمتر به تصفیه های شیمیایی
• نرخ سریع واکنش
• نرخ سریع تر رشد
• غلظت مناسب ازن برای ماهی ها

فروش دستگاه ازن ساز و نحوه عملکرد آن

ازن دو کاربرد مهم در پرورش آبزیان دارد،یکی از این کاربرد ها تصفیه کنندگی آب میباشد که گاز ازن این کار را بنسبت مواد دیگر نظیر کلر و... بنحو بهتری انجام میدهد و کاربرد دیگر ازن بهبود کیفیت آب هست است زیرا گاز ازن به شکل قابل توجه ای توان بالا بردن کیفیت آب را دارد.