جزئیات فروش بیوفیلتر مدیا

  • خانه
  • فروش بیوفیلتر مدیا

فروش بیوفیلتر مدیا

در انبار: موجود است

بیوفیلتراسیون روشی برای تصفیه آلودگی‌های هوا و آب می‌باشد که در آن از موجودات زنده برای تبدیل آلاینده‌ها استفاده می‌شود.

تولید کننده :


از مزایای بیوفیلتر مد یا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حذف گاز آمونیاك از در مجموعه های پرورش ماهی و سایر آبزیان
حذف نیترات از آب استخر پرورش ماهی و آب شرب به روش بیولوژیكی
• خاصیت گاز زدایی جهت حذف گازهای مضر از آب
• بیوفیلتراسیون روشی برای تصفیه آلودگی‌های هوا و آب می‌باشد که در آن از موجودات زنده برای تبدیل آلاینده‌ها استفاده می‌شود.

فروش بیوفیلتر مدیا

این نوع مدیا با سطح ویژه 1800 الی 2300 M2/M3 قابل تولید بوده و سطح ویژه بیشتری را در اختیار میکروارگانیسم های تصفیه کننده قرار می دهد.