جزئیات فروش هواده های ایرجت آبزیکو

  • خانه
  • فروش هواده های ایرجت آبزیکو

فروش هواده های ایرجت آبزیکو

در انبار: موجود است

این مجموعه بر روی پایه مستقراست. با به کار افتادن الکتروموتور پره ها می چرخند و سبب مکش هوا به داخل آب می شوند. از ویژگی این دستگاه این است که با تغییر زاویه شفت می توان اعماق مختلف آب راهوادهی کرد.

تولید کننده :
هواده های ایرجت بزیکو

هواده های ایرجت:

این نوع هواده ها از یک الکتروموتور و پره ای که درون یک لوله تو خالی قرار دارد، تشکیل شده اند. این مجموعه بر روی پایه مستقراست. با به کار افتادن الکتروموتور پره ها می چرخند و سبب مکش هوا به داخل آب می شوند. از ویژگی این دستگاه این است که با تغییر زاویه شفت می توان اعماق مختلف آن راهوادهی کرد. این نوع دستگاه در دو مدل پایه شناور و دیواری عرضه میگردد و انواع موتور های سه فاز و تکفاز دارند

 

فروش هواده های ایرجت آبزیکو

قدرت دستگاه از  1/5 kw  تا 3 kw   قابل تغییر هستند. این نوع هوادهی در پرورش ماهیانی که به هوادهی و جریان آب همزمان نیاز دارند بسیار کاربردی میباشد.