جزئیات فروش درام فیلتر آبزیکو

  • خانه
  • فروش درام فیلتر آبزیکو

فروش درام فیلتر آبزیکو

در انبار: موجود است

هدف از استفاده درام فیلتر، تصفیه آب، استفاده مجدد آب، ایجاد شرایط زیست مناسب و افزایش تراکم ماهی در استخرهای پرورشی میباشد، و مصرف آب را تاحدود چشمگیری کاهش میدهد.

تولید کننده :
درام فیلتر آبزیکو

درام فیلتر دستگاهی است که در پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد و هدف کلی از استفاده درام فیلتر استفاده مجدد از آب و افزایش تراکم ماهی در استخرهای پرورشی است.با تصفیه آب واستفاده مجدد آب وهوادهی وایجاد شرایط زیست مناسب در استخرها می توان با تراکم بالامصرف آب را تاحدود چشمگیری کاهش داد و این کار کمک بسیاری به پرورش دهنده گانی که از آب وزمین محدودی برخوردارند می کند.
تصفیه ذرات معلق آب درسیستمهای نیمه متراکم و متراکم آبزی پروری ازنکات کلیدی موفقت در تولید است و انجام این کار با درام فیلتر بخوبی میسر است با این شرط که درام فیلتر از کیفیت عملکردی خوبی  برخوردار باشد و کیفیت تصفیه خود را در زمانی طولانی حفظ کند و به لحاظ هیدرولیکی در نقطه صحیحی واقع شده باشد تا رسیدن ذرات معلق آب  فیلتر دچار اشکال نشود. استفاده صحیح از درام فیلتر موجب کاهش ذرات معلق تا 91 درصد در پساب برگشتی میشود که در بهداشت ماهیان و کیفیت محصول تولیدی و حذف عملیات شستشوی حوضچه های پرورش ماهی نقشی بسیار موثر و چشمگیر دارد.

امکان فروش درام فیلتر با ظرفیت و توان های متفاوت در شرکت آبزیکو امکانپذیر میباشد

 

 

فروش درام فیلتر آبزیکو

صفحات غربالی یا مش ها بصورت پانل طراحی و ساخت شده و مشها دارای شبکه محاقظ است تا تعمیر و تعویض قطعات مش ها به سهولت قابل انجام شود.مش ها یا صفحات غربالی و ساپورت های مش ها از جنس استیل ، شاسی از جنس استیل 304 می باشد  و از لحاظ فنی و اقتصادی با شرایط آبزی پروری همخوان و منطبق است.