جزئیات فروش میکروچیپ و تفنگ تزریق در آبزیکو

  • خانه
  • فروش میکروچیپ و تفنگ تزریق در آبزیکو

فروش میکروچیپ و تفنگ تزریق در آبزیکو

در انبار: موجود است

میکروچیپ دارای یک کد اختصاصی است که کدها بوسیله تزریق به کمک سرنگ مخصوص در زیر پوست ماهی به عنوان عامل دقیق شناسایی قرار میگیرد

تولید کننده :

اندازه یک دانه برنج عاری از هر گونه منبع الکتریکی می باشد و در زیر پوست جاندار کاشته می شود بطوری که عمل کاشت نظیر واکسیناسیون بوده و بسیار ساده و با حداقل درد انجام می پذیرد.
هر میکروچیپ واجد یک کد اختصاصی بوده که در زمان ساخت با اشعه لیزر طراحی می گردد
این کدها غیر قابل تغییر و یا جایگزینی بوده و در تمام مراحل حیات جاندار به عنوان عامل دقیق شناسایی استفاده می شود.

 

فروش میکروچیپ و تفنگ تزریق در آبزیکو

میکروچیپ در داخل محفظه شیشه ای که قابلیت تطابق با بافت زنده موجود را دارد قرار می گیرد.
این محفظه از ایجاد واکنش های ایمنی جاندار جلوگیری می نماید لذا میکروچیپ تا انتهای عمر جاندار در بدن بدون هیچ گونه عارضه ای باقی می ماند