شروع پرورش میگو با استخر پیش ساخته در قشم

  • پروژه :شروع پرورش میگو با استخر پیش ساخته در قشم
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

شروع پرورش میگو با استخر پیش ساخته در قشم

نام پروژ: پرورش میگو شرکت آبزیکو
مکان: قشم
 نوع گونه: میگو
کارفرما: شرکت آبزیکو
زمان اجرا : تابستان و پاییز 1399
مساحت کل: کل پروژه 10 هکتار
مساحت مفید: 5980 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 130 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: آب دریا
تعداد استخرپیش ساخته : 42 عدد
قطر استخرپیش ساخته: 12 متر
تجهیزات بکار رفته: سیستم هوادهی بلوئر، دفیوزر به همراه ونچوری

توضیحات فنی: مراحل اولیه این پروژه با بازدید از منطقه شروع شد و پس از آن در سال 1399 با موقعیت سنجی منطقه، مشاوره را اندازی آن، طرح نویسی  و سایر مراحل راه اندازی این مجموعه نظیرآماده سازی منطقه و  زیرسازی مکان نصب استخرها و پس از آن ساخت و شروع نصب 42 عدد استخر های پیش ساخته آبزیکو با قطر 12 متر برای پرورش میگو در این مجموعه آغاز گردید.
منبع تامین آب این استخرها، آب دریا  و مقدار آب مصرفی 130 لیتر در ثانیه محاسبه شده است  و سیستم های هوادهی که در این مجموعه بکار می رود شامل: بلوئر، دفیوزر به همراه ونچوری می باشد.