نصب استخر پیش ساخته مرکز آموزش کشاورزی گیلان

  • پروژه :نصب استخر پیش ساخته مرکز آموزش کشاورزی گیلان
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

نصب استخر پیش ساخته مرکز آموزش کشاورزی گیلان


نام پروژ: مرکز آموزش کشاورزی رشت
مکان: گیلان-رشت
 نوع گونه: ماهی کپور
کارفرما: مرکز آموزش کشاورزی
زمان اجرا : 1396
مدت اجرا: 2 روز
مساحت کل: 100متر مریع
مساحت مفید: 60 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 2 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته: 2 عدد
قطر استخرپیش ساخته: قطر6 متر
ظرفیت تولید درهر دوره: 800 کیلوگرم
تجهیزات بکار رفته: اسپلش
توضیحات فنی:
مرکز آموزش کشاورزی رشت به عنوان مرکز آموزش انواع فعالیت های شیلاتی و تکثیر پرورش آبزیان با استفاده از استخر های پیش ساخته و بهره مندی از آب چاه  و برق تکفاز اقدام‌ به تولید ماهیان‌ گرمابی در این سازه ها نموده است، دستگاه  هوادهی مورد استفاده در این مرکز دستگاه اسپلش میباشد .