پرورش ماهی سردآبی طرح مشاغل روستایی

  • پروژه :پرورش ماهی سردآبی طرح مشاغل روستایی
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی سردآبی طرح مشاغل روستایی


نام پروژه: مشاغل خانگی پرورش ماهی سردآبی
موقعیت:استان گیلان-شاندرمن
نام پروژه: مجموعه پرورش ماهی  آقای زاد شفق در ماسال شاندرمن
نوع گونه: قزل آلا ی رنگین کمان
تعداد استخرها: 2عدد
قطر استخر پیش ساخته: 6 متر
منبع آب: چاه خانگی
نوع هواده: دستگاه ایرجت و اسپلش
 تجهیزات بکاربرده شده: برج هوادهی، موتور برق، پمپ، استخر پیش ساخته آبزیکو
میزان تولید: 2 تن در دوره