پرورش ماهی خاویاری در استخر پیش ساخته شیراز

  • پروژه :پرورش ماهی خاویاری در استخر پیش ساخته شیراز
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی خاویاری در استخر پیش ساخته شیراز

عنوان پروژه: پارس مهر خاویار
مکان: شیراز-استهبان
 نوع گونه: خاویاری
کارفرما: آقای محمد صفایی
زمان اجرا: تابستان 1398
تعداد استخرپیش ساخته: 9 عدد
قطر استخر پیش ساخته: 8 متر
ظرفیت تولید درهر دوره: 10 تن
تجهیزات بکار رفته: بلوئر و دفیوزر

توضیحات فنی: کل مساحت مفید حوض ها در این پروژه 450 متر مربع، با ارتفاع آب 1.15 و حجم آب 585 متر مکعب با دفعات تعویض آب 5 بار در شبانه روز  میباشد
کل حجم آب شبانه روز 2925 متر مکعب بوده که مصرف آب تازه 33 لیتر در ثانیه با میانگین تراکم پرورش 17 کیلوگزم در متر مربع می باشد
این مجموعه با استفاده از آب چشمه و هدایت آن به سمت مجموعه در استان فارس بهره برداری میگردد، ظرفیت تولید ماهیان خاویاری در هر دوره با استفاده از ۹ عدد استخر قطر ۸ متر پیش ساخته  ۱۰ تن، میباشد که با استفاده از هوادهی بلوئر و دفیوزر نیاز های اکسیژن این ماهیان تامین میکردد.
تنظیم: سمیه حسن پور