مشاغل خانگی پرورش ماهی قزل آلا ماسال

  • پروژه :مشاغل خانگی پرورش ماهی قزل آلا ماسال
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

مشاغل خانگی پرورش ماهی قزل آلا ماسال

نام پروژه: مشاغل خانگی پرورش ماهی قزل آلا ماسال
موقعیت:استان گیلان-شاندرمن
نام پروژه: مجموعه پرورشی آقای هادی وزیری در ماسال شاندرمن
نوع گونه: قزل آلا
تعداد استخرها: 2عدد
قطر استخر پیش ساخته: 8 متر
منبع آب: چاه خانگی
نوع هواده: دستگاه ایرجت
تجهیزات بکاربرده شده: برج هوادهی، موتور برق،پمپ،استخر پیش ساخته آبزیکو
میزان تولید: 5 تن در دوره