پروژه استخر پرورش ماهی قزل آلا

  • پروژه :پروژه استخر پرورش ماهی قزل آلا
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

دسته بندی ها

پروژه استخر پرورش ماهی قزل آلا

نام پروژه: پرورش ماهی قزل الا
مکان: سنندج
منبع آب: چاه 
کارفرما:آقای رحیمی
زمان اجرا: تابستان ۱۴۰۲ 
تعداد استخر : ۶عدد
قطر استخر :۸ _۶ _۳.۵ 
حجم آبگیری: ۶۰.۰۰۰ _ ۳۰.۰۰۰ _ ۱۷.۰۰۰
میزان برداشت: ۱۵۰۰ کیلوگرم از قطر ۸ متر و ۹۰۰ کیلوگرم از قطر ۶ متر درهر دوره 
توضیحات فنی   جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث  استخر پیش ساخته :
زیرسازی این مجموعه با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در دو روز استخرها نصب و تحویل داده شد