استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی خاویاری

  • پروژه :استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی خاویاری
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی خاویاری

نام پروژه:پرورش ماهی خاویاری
مکان:  سنگر
منبع آب: چاه
کارفرما: خانم دکتر حسن پور
زمان اجرا:‌ پاییز ۱۴۰۱ 
تاریخ نصب : ۱۴۰۱/۰۸/۹ 
تعداد استخر: ۲ عدد 
قطر استخر پیش ساخته: ۸
حجم آبگیری: ۶۰۰۰۰ لیتر
میزان برداشت:۱۵۰۰ کیلوگرم در هر دوره  از هر استخر
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخرپیش ساخت 
زیرسازی این مجموعه  با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در یک روز کاری نصب و  تحویل داده شد