استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی قزل الا

  • پروژه :استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی قزل الا
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی قزل الا

نام پروژه:پرورش ماهی قزل الا
مکان:  زابل
منبع آب: چاه
کارفرما: آقای عیسی زائی
زمان اجرا:‌ تابستان ۱۴۰۱ 
تاریخ نصب : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ 
تعداد استخر: ۱ عدد 
قطر استخر پیش ساخته: ۱۰
حجم آبگیری: ۹۰۰۰۰ لیتر
میزان برداشت:۲۷۰۰ کیلوگرم در هر دوره  از هر استخر
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخرپیش ساخته: 
زیرسازی این مجموعه  با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در یک روز کاری تحویل داده شد