استخر پیش ساخته برای پرورش کپور

  • پروژه :استخر پیش ساخته برای پرورش کپور
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته برای پرورش کپور

استخر پیش ساخته برای پرورش کپور
نام پروژه:پرورش ماهی کپور
مکان:  گیلان، سقالکسار
منبع آب: چاه
کارفرما: آقای خاوری
زمان اجرا:‌ تابستان  ۱۴۰۱ 
تاریخ نصب : ۱۴۰۱/۰۴/۶ 
تعداد استخر:۱ عدد 
قطر استخر پیش ساخته: ۸
حجم آبگیری: ۶۰۰۰۰ لیتر
میزان برداشت:۱۰۰۰ کیلوگرم 
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخرپیش ساخته: 
زیرسازی این مجموعه  با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در یک روز کاری نصب و  تحویل داده شد