استخر پیش ساخته کپور در زابل

  • پروژه :استخر پیش ساخته کپور در زابل
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته کپور در زابل

استخر پیش ساخته کپور در زابل
نام پروژه:پرورش ماهی گرمابی 
مکان: زابل
نوع گونه: کپور
کارفرما: پژوهشکده کشاورزی
زمان اجرا:‌ بهار  ۱۴۰۱
سطح مفید: ۱۰۴
منبع آب: چاه 
تاریخ نصب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 
تعداد استخر: ۲عدد 
قطر استخر پیش ساخته: ۸ 
ظرفیت تولید در هر دوره: ۱۰۰۰ کیلو گرم 
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخرپیش ساخته: 
زیرسازی این مجموعه  با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در یک روز کاری استخرها نصب و تحویل داده شد