استخر پیش ساخته میگو آبادان

  • پروژه :استخر پیش ساخته میگو آبادان
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته میگو آبادان

مراحل نصب استخر پیش ساخته میگو در آبادان
مکان: آبادان
نوع گونه: میگو
کارفرما: شرکت صدر دریا
سطح مفید:340
منبع تامین آب:  استخر ذخیره آب
تعداد استخرهای پیش ساخته: 3 عدد
قطر استخر: 12 متر
تاریخ نصب استخر: 11/03/1400
ظرفیت تولید در هر دوره: 250 قطعه در متر مربع در هر استخر
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخر پیش ساخته:
این مجموعه دارای 3 عدد استخر پیش ساخته آبزیکو با قطر 12 متر می باشد که زیرسازی مربوطه با توجه به نقشه های ارسالی آبزیکو و با بازدید کارشناسان انجام شد و بعد از تائید، تیم آبزیکو برای نصب استخرها اقدام کردند.
این استخرها قابلیت تولید 250 قطعه در متر مربع در هر استخر را دارد.