پرورش ماهیان زینتی در استخر های پیش ساخته

  • پروژه :پرورش ماهیان زینتی در استخر های پیش ساخته
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهیان زینتی در استخر های پیش ساخته

نام پروژه: پرورش ماهیان زینتی در استخر های آبزیکو
گونه: ماهیان زینتی
مکان: استان گیلان، انزلی
تعداد استخرپیش ساخته: 4 عدد
قطر استخر : قطر 8متر و قطر 3.5 متر
تجهیزات: هوادهی و برج هواده، مخزن و سیستم آهن گیر آب
هواده: دستگاه بلوئر و دفیوزر لوله ای آبزیکو
مقدار تولید:4تن در دوره
توضیحات فنی: این مجوعه با استفاده از آب های سطحی و افزایش کیفیت آن توانسته انواع گونه های ارزشمند پرورشی ماهیان زینتی از جمله کوی و ... را تولید کنند. با توجه به کیفیت بالای لایه های داخلی استخرهای آبزیکو باعث عدم صدمه به پوست بدن ماهیان میشود .