شرکت مادر تخصصی شیلات- اسالم

  • پروژه :شرکت مادر تخصصی شیلات- اسالم
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

شرکت مادر تخصصی شیلات- اسالم

نام پروژه: شرکت مادر تخصصی شیلات
مکان: گیلان- اسالم
 نوع گونه: ماهی خاویاری
تعداد استخرپیش ساخته آبزیکو:4 عدد
قطر استخر: 2 عدد قطر 8 متر و 2 عدد قطر 6 متر
منبع آب: چاه
نوع هواده: دفیوزر، بلوئر
 تجهیزات بکاربرده شده: تجهیزات هوادهی
مقدار تولید: نگهداری مولدین و پیش مولدین جهت خاویار گیری

استخرهای این مجموعه مربوط به شرکت مادر تخصصی شیلات می باشد که استخرهای  پیش ساخته زینکالیوم جهت نگهداری مولدین ماهیان خاویاری و بچه ماهیان خاویاری توسط شرکت آبزیکو ارائه شدند.