استخر پیش ساخته و پرورش قزل آلا و کپور کوچصفهان

  • پروژه :استخر پیش ساخته و پرورش قزل آلا و کپور کوچصفهان
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و پرورش قزل آلا و کپور کوچصفهان

 

نام پروژ: پرورش ماهی  دو منظوره قزل آلا و  کپور
مکان: گیلان- کوچصفهان
 نوع گونه: ماهی قزل آلا و کپور
کارفرما: جناب آقای مهندس یحیی پور
زمان اجرا : 1397
مساحت کل: 100متر
مساحت مفید: 50 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 1 تا2 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته : 1 عدد
قطر استخرپیش ساخته: 8 متر
ظرفیت تولید درهر دوره: 1.5 تن قزل آلا و 1 تن کپور
تجهیزات بکار رفته: هوا ده اسپلش
توضیحات فنی استخر پیش ساخته:
این مجموعه با بهره گیری از استخر پیش ساخته آبزیکو و تجهیزات هوادهی اسپلش اقدام به تولید دو گونه ماهی در دو دوره مختلف، شش اه اول سال ماهی گرمابی( کپور) و شش ماه دوم سال به تولید مای سردآبی( قزل آلا) مشغول می باشد.
این مجموعه فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرده است.
منبع تامی آب این مجموعه، آب چاه می باشد که با استفاده از همین منبع آبی اقدام به تولید دو گونه ماهی گرمابی و سردابی نموده است.

هواده های بکار برده شده برای استخر پیش ساخته در این پروژه اسپلش می باشد
ظرفیت تولید در این  یک عدد استخر 1.5 تن قزل آلا  و یک تن کپور در هر دوره می باشد.

تنظیم: سمیه حسن پور