استخر پیش ساخته و پرورش ماهی خاویاری مشاغل روستایی اچیرود

  • پروژه :استخر پیش ساخته و پرورش ماهی خاویاری مشاغل روستایی اچیرود
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و پرورش ماهی خاویاری مشاغل روستایی اچیرود

نام پروژ: پرورش ماهی ماهی خاویاری مشاغل روستایی اچیرود
مکان: گیلان- بازار جمعه
 نوع گونه: ماهی خاویاری
کارفرما: جناب آقای مهندس یوسفی
زمان اجرا : مهر 1397
مساحت کل: 100متر
مساحت مفید: 50 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 2 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته : 1 عدد
قطر استخرپیش ساخته: 8 متر
ظرفیت تولید درهر دوره: 1.5 تن
تجهیزات بکار رفته: دستگاه هوادهی بلوئر و دفیوزر پروانه ای
توضیحات فنی استخر پیش ساخته:
مزرعه خاویاری اچیرود با استفاده از استخر پیش ساخته آبزیکو و آب چاه اقدام به تولید ماهیان خاویاری در انواع گونه های فیل ماهی و ازون برون نموده است .
این مجموعه فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرده است.
هواده های بکار برده شده برای استخرها ی پیش ساخته در این پروژه بلوئر و دفیوزر پروانه ای است و منبع تامین آب این استخرها آب چاه می باشد.
ظرفیت تولید در این  یک عدد استخر 1.5 تن در هر دوره می باشد.

تنظیم: سمیه حسن پور