سیستم مداربسته پرورش ماهی

  • خانه
  • سیستم مداربسته پرورش ماهی
سیستم مداربسته پرورش ماهی

سیستم مداربسته پرورش ماهی

یکی از عوامل محدودکننده تولید در مزارع پرورش ماهی کیفیت و کمیت آب مصرفی است با طراحی سیستم برگشت آب می توان در شرایط سخت آبی و مناطق کم آب نیز اقدام به تولید آبزیان نمود در سیستم مدار بسته، آب استخرها پس از تصفیه مجدداً در پرورش آبزی مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر کاهش قابل ملاحظه آب مصرفی شرایط افزایش تولید مراکز پرورشی را نیز فراهم می کند. سیستم های پرورش مداربسته یکی از دستاوردهای بشر در جهت افزایش بهره وری آب و افزایش تولید در واحد سطح می باشد و بخاطر کاهش قابل ملاحظه میزان آب مصرفی مورد توجه واقع شده است و در شرایط کنونی کشور و بحران آب بکارگیری این سیستم ها می تواند مشکلات تولید را کاهش دهد.