استخر پیش ساخته

استخر پیش ساخته

استخر پیش ساخته

با توجه به هدف و ظرفیت تولید، سازه ها طراحی و ساخته می شوند و نوع سیستم و تجهیزات متناسب با توان مالی سرمایه گذاران قابل تغییر می باشد. یکی از هزینه های اصلی تولید، هزینه ساخت فضای آبزی پروری می باشد و در راستای کاهش هزینه های تولید شرکت آبزیکو اولین شرکت طراحی و ساخت سازه های غیر بتنی در کشور می باشد