جزئیات فروش هواده اسپلش

  • خانه
  • فروش هواده اسپلش

فروش هواده اسپلش

در انبار: موجود است

اسپلش با پاشش مقادير بسيار زياد آب بصورت فواره ای، سطح آب را شکسته و سطح تماس آب با هوا را افزایش میدهد واکسیژن اشباع شده را در سطح بالایی استخر افزایش میدهد.

تولید کننده :


هواده اسپلش :
یکی از معمولترین و پرکاربرد ترین نوع هواده برای مزارع پرورش ماهی اسپلش میباشد هوادهي بسيار قوي است كه با پاشش مقادير بسيار زياد آب بصورت فواره اي عمل مي كند این نوع هواده سطح آب را شکسته و باعث ایجاد سطح تماس بیشتر آب با هوا میگردد و سطح بالایی آب استخر را اکسیژن موجود در هوا در هم می آمیزد و اکسیژن اشباع شده را در سطح بالایی استخر افزایش میدهد. و همچنین با افزایش سطح تماس بین آب و هوا باعث حل شدن مقادیر بیشتری از هوا داخل آب و از طرف دیگر این دستگاه به انتقال گازهای مضر همچون امونیاک و نیترات از کف استخر به خارج  استخر کمک میکند و این دستگاه داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه ومحافظت موتور مي باشد. اسپلش های آبزیکو در دو مدل تکفاز و سه فاز تولید میگردد.

 

 

فروش هواده اسپلش
میزان اکسیژن دهی (گرم در ساعت)  آمپر مصرفی قدرت (اسب)    قدرت Kw نام دستگاه
                3500

         4-6

         1    0.75 اسپلش تکفاز
                 5000        3-4          2   1.5 اسپلش سه فاز